Stichting Postacademisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant 

Onderwerpen 2019

26 februari 2019, 19.15-22.00 uur (ETZ Elisabeth Tilburg)

"De nieuwe overlevers"

Met de nieuwe ontwikkelingen binnen de geneeskunde is de overlevingskans bij kinderen met grote gezondheidsproblemen sterk verbeterd. Denk daarbij aan pre- en dysmaturiteit van de baby, oncologische behandelingen bij het kind, cardiale problematiek etc. Wat betekent deze ingrijpende en zorgelijke periode voor deze kinderen en hun ouders?

Welke specifieke expertise wordt door topklinische experts geleverd? Wat kan de JGZ hier aanvullend in betekenen vanuit haar specifieke kennis en expertise op het gebied van ontwikkeling en opgroei- en opvoedondersteuning binnen de context van het gezin en de omgeving

7 mei 2019, 19.15-22.00 uur (ETZ Elisabeth Tilburg)

De waarde van de jeugdarts binnen de Jeugdwet

In april 2018 organiseerden we als Stichting PAO-JGZ Noord Brabant een avond waarin we op ludieke wijze aandacht vroegen voor de jeugdarts als public health specialist. Deze avond krijgt een vervolg!

De Jeugdwet is al weer een aantal jaren van kracht. De eerste evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het voor lang niet alle ouders en jeugdigen eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Dit geldt vooral voor gezinnen in een kwetsbare positie. De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden en extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor gemeenten maar ook voor huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg. Wat kan de jeugdarts hieraan bijdragen?

Deze avond zijn ervaren sprekers o.a. vanuit de rijksoverheid en gemeente uitgenodigd. Ze gaan hier verder op in, waarbij “do’s en do not’s” leidraad zijn.

10 september 2019, 19.15-22.00 uur (ETZ Elisabeth Tilburg)

De impact van (gedwongen) migratie een blinde vlek voor zowel migrant als hulpverlener!

Sinds enkele jaren is een toenemende instroom van migranten die direct in de gemeenten worden gehuisvest. Uit de evaluatie van de Wet Inburgering die voor de zomer aan de Tweede Kamer is aangeboden, blijkt dat nog te veel op de eigen kracht van statushouders wordt geleund. De kans actief onderdeel van de samenleving te zijn, komt daarmee onder druk te staan.

Hoe kan je binnen deze groep het onderscheid maken tussen gezinnen die dit op eigen kracht aankunnen en wat doe je met de groep kwetsbare statushouders. Op welke signalen moet je bedacht zijn, hoe bespreek je dat en welke interventiemogelijkheden heb je tot je beschikking.

12 november 2019, 19.15-22.00 uur (ETZ Elisabeth Tilburg)

Update medicatie

Veel kinderen en jongeren gebruiken tijdens hun leven kortere of langere tijd medicatie bij somatische of psychische/psychiatrische aandoeningen. Tijdens de contactmomenten met jeugdigen en hun ouders komt het onderwerp medicatie regelmatig ter sprake met vragen over nut en noodzaak van medicatie, bijwerkingen, therapietrouw en leefstijl.

Na deze avond bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten rondom medicatie bij somatische aandoeningen zoals astma en diabetes. Ook krijgt u een update van veel gebruikte psychofarmaca bij jeugdigen en nieuwe ontwikkelingen daarbij.

Onderwerpen 2019

Om u te kunnen inschrijven, dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze kunt u hier nalezen.

Inschrijven

Aantal avonden Plaats Prijs*
Inschrijven voor 1 avond St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 45,00 EUR
Inschrijven voor 2 avonden St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 90,00 EUR
Inschrijven voor 3 avonden St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 135,00 EUR
Inschrijven voor alle avonden St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 160,00 EUR
*€ 45,- per avond
Wanneer u inschrijft voor alle 4 de avonden, betaalt u slechts € 160,-